Informace

Novinky

Slevy

Napsali na Heuréka.cz

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Jedná se o 1. nákup - OK

2018-02-4

Luboš
5.005.005.005.005.00
Bezproblémová objednávka, rychlé dodání. Pečlivě zabalené.

2018-01-14

Zindrich
5.005.005.005.005.00
Spolehlivost Rychlost Profesionalita

2018-01-9

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
O.K.

2017-09-30

Patka
3.503.503.503.503.50


2016-12-4

Malvinek
3.503.503.503.503.50
Když mi přišla zpráva, že si mám připravit peníze k vyzvednutí zásilky, byla jsem v šoku neb jsem svou zásilku již platila přes bránu "The Pay". Stálo mě to sice telefonáty, k vyřešení dané zapeklité situace, ale obchod se zachoval VELMI férově !!!! Poslal mi na účet obratem peníze a ještě jako omluvu poplatek za zásilkovné. Pak jsem si zboží, byť první záměr byl jiný, vyzvedla na dobirku. Ale jinak jsem spokojený zákazník :)

2016-07-8

Sledujte náš Facebook

NÁJEMNÍ SMLOUVA

 

O PRONÁJMU ZAŘÍZENÍ:    ELLE TENS

Uzavřená dne: ………………………….

                     v: ………………………………………………………………………

mezi

Jméno a Příjmení / Název společnosti: ……………………………………………………
 
Číslo OP/ IČ:……………………………………………………………………………………..
 
Adresa:…………………………………………………………………………………………....

(dále nájemce)

a

d-Health s.r.o., IČ 61247651, se sídlem Hradešínská 2144/47, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 28679, zastoupená:

………………………………………………………....

(dále pronajímatel)

§ 1

Pronajímatel pronajímá nájemci přístroj Elle TENS, který je vybaven sadou baterií, sadou samolepících podložek s elektrodami, sadou přívodních kabelů. Přístroj je plně funkční, může být již použitý, sada podložek s elektrodami je nepoužitá, je zcela nová a originálně zabalená. Podložky s elektrodami jsou nevratné, není potřeba je posílat zpět. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pronajímaného zařízení.

§ 2

Nájemce bude využívat pronajaté zařízení v souladu s přiloženými pokyny, zejména s Návodem k použití.

§ 3

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli 890 Kč cenu nájmu + případné náklady na dopravu a ev. doběrečnévratnou zálohu ve výši 1 060 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.Pronajímatel umožňuje platbu různými způsoby (převodem, platba kartou, dobírkou, apod.).Doba nájmu se počítá ode dne fyzického převzetí dodávky nájemcem a trvá 31 dnů. Pronajímatel  v odůvodněných případech (např. zpoždění porodu) a po domluvě (telefonicky, e-mail) poskytne dalších 7 dní zdarma

§ 4

Pronajímatel vrátí nájemci vratnou zálohu neprodleně po vrácení přístroje na adresu: d-Health s.r.o., Na Hranicich 359/21 181 00 Praha 8, poštou, kurýrem nebo osobně. Náklady spojené s vrácením zařízení nese nájemce. Záloha bude nájemci vrácena nejpozději do 3 pracovních dnů na níže uvedené číslo účtu nebo poštovní poukázkou.

Číslo účtu pro vrácení zálohy:………………………………..……………........................................

§ 5

Pokud se zařízení do 31 dnů (resp. 38 dnů v schválených případech) + uplynutí 3 dnů na přepravu nevrátí, záloha nebude vrácena a nájemce se stává vlastníkem zařízeníBude mu zaslán kupní doklad(faktura) na 1 060 Kč včetně DPH, jakožto doklad o koupi zboží.Obdobně bude postupováno, pokud zařízení bude nájemci odcizeno nebo dojde k takovému poškození, které bude bránit dalšímu využití přístroje a na které se nevztahuje záruka výrobce.

§ 6

Ve věcech, které nejsou uvedeny v této dohody se použijí ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

§ 7

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu.


         Podpis pronajímatele                                                                Podpis nájemce

.............................................................                     …………………………………………

Nájemní smlouva ke stažení zde.