Informace

Novinky

Slevy

Napsali na Heuréka.cz

Pavla
4.504.504.504.504.50
trpělive mi všechno vysvětlili, milá paní. Nemohla jsem to pořád objednat tak mi s tím pomohly. Doporučuju.

2019-10-23

Franta L. Ověřený zákazník Heuréka.cz
5.005.005.005.005.00
Výborná nabídka domácích testů - některé jsem jinde vůbec nenašel. Třeba streptokoka mají jinde jen z krve. Objednávka i dodání bez problémů.

2019-09-23

Petra
5.005.005.005.005.00
Ochotný, nechala jsem si dovízt kurýrem. Vše bez problémů.

2019-08-15

Overený zakazník Heureka.sk
5.005.005.005.005.00
Rýchle dodanie

2019-07-23

Jirka z Brna - Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Blesková dodávka - dost jsem na to spěchal.

2019-10-15

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Doposud moje nejlepsi zkusenost s internetovym obchodem. Perfektni vysvetleni ohledne produktu po telefenu, promptni vyrizeni objednavky. A pri nenadalem problemu ze strany dopravce byl tym obchodu behem chvilky schopen pripravit zasilku znovu a ihned mi ji osobne dovezt domu.

2020-02-17

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlé bez problému

2020-02-10

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
rychlost

2020-01-16

Sledujte náš Facebook

NÁJEMNÍ SMLOUVA

 

O PRONÁJMU ZAŘÍZENÍ:    ELLE TENS 2

Uzavřená dne: ………………………….

                     v: ………………………………………………………………………

mezi

Jméno a Příjmení / Název společnosti: ……………………………………………………
 
Číslo OP/ IČ:……………………………………………………………………………………..
 
Adresa:…………………………………………………………………………………………....

(dále nájemce)

a

d-Health s.r.o., IČ 61247651, se sídlem Hradešínská 2144/47, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 28679, zastoupená:

………………………………………………………....

(dále pronajímatel)

§ 1

Pronajímatel pronajímá nájemci přístroj Elle TENS, který je vybaven sadou baterií, sadou samolepících podložek s elektrodami, sadou přívodních kabelů. Přístroj je plně funkční, může být již použitý, sada podložek s elektrodami je nepoužitá, je zcela nová a originálně zabalená. Podložky s elektrodami jsou nevratné, není potřeba je posílat zpět. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pronajímaného zařízení.

§ 2

Nájemce bude využívat pronajaté zařízení v souladu s přiloženými pokyny, zejména s Návodem k použití.

§ 3

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli 1 100 Kč cenu nájmu + případné náklady na dopravu a ev. doběrečné+ vratnou zálohu ve výši 1 290 Kč. (Celkem tedy 2 390 Kč + náklady na dopravu). Ceny jsou uvedeny včetně DPH.Pronajímatel umožňuje platbu různými způsoby (převodem, platba kartou, dobírkou, apod.).Doba nájmu se počítá ode dne fyzického převzetí dodávky nájemcem a trvá 31 dnů. Pronajímatel  v odůvodněných případech (např. zpoždění porodu) a po domluvě (telefonicky, e-mail) poskytne dalších 7 dní zdarma

§ 4

Pronajímatel vrátí nájemci vratnou zálohu neprodleně po vrácení přístroje na adresu: d-Health s.r.o., Na hranicich 359/21 181 00 Praha 8, poštou, kurýrem nebo osobně. Náklady spojené s vrácením zařízení nese nájemce. Záloha bude nájemci vrácena nejpozději do 3 pracovních dnů na níže uvedené číslo účtu nebo poštovní poukázkou.

Číslo účtu pro vrácení zálohy:………………………………..……………........................................

§ 5

Pokud se zařízení do 31 dnů (resp. 38 dnů v schválených případech) + uplynutí 3 dnů na přepravu nevrátí, záloha nebude vrácena a nájemce se stává vlastníkem zařízení. Bude mu zaslán kupní doklad(faktura) na 2 390 Kč včetně DPH, jakožto doklad o koupi zboží.Obdobně bude postupováno, pokud zařízení bude nájemci odcizeno nebo dojde k takovému poškození, které bude bránit dalšímu využití přístroje a na které se nevztahuje záruka výrobce.

§ 6

Ve věcech, které nejsou uvedeny v této dohody se použijí ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

§ 7

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu.


         Podpis pronajímatele                                                                Podpis nájemce

.............................................................                     …………………………………………

Nájemní smlouva ke stažení zde.