Spoločnosť d-Health ponúka koncovým užívateľom z radov laickej verejnosti ale aj zdravotným profesionálom, IT techniku pre zdravotníctvo, zdravotné stimulačné prístroje, diagnostické zariadenia na domáce použitie.

Sme registrovaným dovozcom a distribútorom zdravotných prostriedkov, reg. č. SÚKL 062228.

Nami dodávané stimulačné prístroje majú preukázateľné účinky na tú oblasť, pre ktorú sú určené (či už sa jedná o elektronické zariadenia na tíšenie bolesť alebo stimulačné zariadenia, podporujúce poúrazovú regeneráciu, boj proti inkontinencii či športovú rehabilitáciu).

Všetky nami dodávané zariadenia majú potrebné zdravotnícke a technické certifikácie. Zariadenia boli klinicky odskúšané a dlhodobo testované.

Produkty Body Clock sú TENS zariadenia tej najvyššej kvality. Sú obľúbené pre jednoduchú obsluhu pri využití najmodernejších technológií. V ponuke sú aj žiadané výrobky spoločnosti NEEN alebo spotrebný materiál STIMEX. Ďalej ponúkame diagnostické sety izraelskej spoločnosti Novamed, či britskej SelfDiagnostic a pwbHEALTH.

Spoločnosť d-Health ďalej ponúka nielen zdravotníckym zariadeniam a ústavom sociálnej starostlivosti riešenie najmä v týchto oblastiach:

  • IT služby pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť.
  • Identifikácia osôb a majetku pomocou čiarového kódu a RFID.
  • RTLS lokalizácia osôb a majetku.
  • Inventarizácia majetku a zásob.